شرکت آریا نطفه اولین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی که در سال ۱۳۹۲ با هدف فروش تخم نطفه دار انواع ماکیان  و طوطی سانان و مرغ های زینتی که به صورت وارداتی از کشورهای همجوار وارد ایران میکند.

تمامی تخم های نطفه دار ارائه شده توسط این شرکت دارای شناسنامه کشورهای طرف قرارداد,شناسنامه ایرانی و برگ ضمانت نامه برگشت کالا در صورت فاقد نطفه دار بودن تخم می باشد.

تخم های ارائه شده توسط این شرکت هر روز زیر نظر دامپزشک و کارشناسان مجرب جمع آوری و نطفه سنجی می شود تا از سالم و نطفه دار بودن آنها اطمینان حاصل گردد.

بسته بندی تخم های نطفه دار تمامی طوطی و پرندگان زینتی در داخل فوم نرم مخصوص صادرات انجام میگیرد تا هیچ آسیبی فیزیکی به تخم ها هنگام ارسال وارد نشود.