مقالات

اصول جوجه کشی غاز

غاز : گونه‌ای از پرندگان است که متعلق به خانوادهٔ مرغابی‌سانان (Anatidae) هستند. خانواده مرغابی‌سانان شامل قوها و اردکها نیز می‌شود. این نوع از غازها در زیرخانواده غازسانان (Anserinae) و به گروه آنسرینی (Anserini) تعلق دارند. تعدادی از مرغابیها که از خانواده مرغابی‌های وحشی هستند به نام غاز معروفند.

غازها پرندگان نسبتاً بزرگی هستند که حضورشان (حیاتشان) وابسته به آب است. نوع بیشتر غازها در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی به طور جدی از نوع پرندگان وحشی و مهاجر هستند که برای گذراندن زمستان از شمال به جنوب می‌آیند. غازها قرنها در یک جا (بدون مهاجرت) زندگی می‌کردند. در مغرب (اروپا) غازها از خانواده گری‌لگ (Greylag) هستند اما در آسیا غازهای کمی (از نوع گرلگ) پرورش یافته‌اند.

همه غازها اکثراً گیاه‌خوارند و می‌توانند آفت‌های گلوله‌های پشمی (کاه) که محصول زمینهای زراعتی است بخورند و یا در استخرها (آبگیر) و مناطق پر علف شهری ساکن می‌شوند. آنها همچنین در فرصتهای مناسب بی مهرگان را برای خودشان می‌گیرند و می‌خورند، غازهای محلی انواع غذا را امتحان می‌کنند. غازها معمولاً برای ادامه زندگی جفت‌گیری می‌کنند گرچه شمار کمی از غازها پس از جفت‌گیری از هم جدا می‌شوند.

تخم غاز برای جوجه کشی

تخم غاز برای جوجه کشی در اوایل پاییز شروع می‌شود. برای جمع‌آوری تخم غاز مخصوص جوجه کشی باید غازهای تخمی را مورد انتخاب قرار داد و بهترین آن‌ها را از نظر وزن و تعداد تخم و سلامت بدن و بنیه انتخاب نمود. معمولاً به این منظور غازهایی را انتخاب می‌کنند که دارای وزن متوسط هستند. از چند ماه قبل از جمع‌آوری تخم جوجه کشی، غاز نر و ماده را برای جفت گیری بین هم رها می‌کنند.

غاز نر بین ۶ تا ۷ سال و غازهای ماده را بین ۸ تا ۱۰ سال نگهداری می کنند. تشخیص جنسیت در غازها به خصوص در غازهای جوان مشکل است غازهای نر معمولاً بزرگ تر و وحشی تر از غازهای ماده هستند. غازهای ماده دارای طبعی ملایم و آرام بوده و کم و بیش ترسو به نظر می‌رسند. غازهای نر اغلب وحشی و جنگجو می‌باشند و حتی بعضی اوقات بدون هیچگونه دلیلی به اطفال و پرندگان دیگر حمله می‌کنند.

آموزش اصول جوجه کشی غاز با دستگاه

جز در مواردی که در ماشین های جوجه کشی به درستی مدیریت می شوند ، تخم غاز به خوبی در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه نمی شود ، دستگاه جوجه کشی مناسب جوجه درآوری غاز یکی از پارامترهای مهم در هیچ مطلوب در جوجه کشی غاز می باشد. جوجه درآوری تخم ها اغلب بهتر از ۴۰ % تخم ها نخواهد بود، حتی اگر باروری در حدود ۹۰ % باشد .دلیل آن هم مدیریت ضعیف جوجه کشی غاز می باشد.

تخم ها را با اندکی فاصله قرار دهید(اگر دستگاه اتومات باشد آنها را در راک قرار دهید).روزانه سه یا چهار مرتبه تخم ها بچرخانید(دستگاههای تمام اتومات این کار را انجام میدهد).تنظیم دما ،رطوبت و گردش هوا تنظیم بوده و کنترل گردد.همچنین سنسورها را هر روز چند بار کنترل نمایید.

این دما در دوره هچر ( ۲ تا ۴ روز پایانی جوجه کشی ) باید ۳۷ درجه سانتی گراد باشد . دستگاه هایی جوجه کشی که سرعت هوای درون آن کمتر از دستگاه هایی که سرعت جریان باد در آن بیشتر است , بهتر بوده چرا که سرعت تبخیر رطوبت از سطح تخم ها مناسب تر می باشد.

شناخته شده به عنوان یکی از نژادهای نجیب از غازها، این غاز سرد هاردی  که از چینی سفید هنوز در اندازه بزرگتر می باشد قابل تشبیه می باشد. تصور می شود که غاز آفریقایی متقاطع بین چینی و تولوز است. هر چند که صدای غاز افریقایی زیادی آن را بیش از حد با صدای بلند نیست و باعث می شود یک صدای غیر معمول در مقایسه با دیگر غازها از خود در بیاورد.

زمان جوجه کشی غاز با دستگاه

بنابراین جایگاه نگهداری غاز احتیاج به سرمایه گذاری زیادی ندارد بلکه کافی است جایگاه سرپوشیده و مسقف در نظر بگیریم که در تابستان پرندگان از اشعه آفتاب و در زمستان از برف و باران محفوظ نگه داریم. در زمان تخمگذاری غازها یک روز در میان تخم می کنند و پس از ۱۰ تا ۱۲ روز چند روز استراحت و مجددا شروع به تخمگذاری می کنند. مدت زمان جوجه کشی غاز های سبک(غاز بومی مازندران) ۲۸ تا ۳۰ روز و در نژادهای بزرگتر( غاز نژاد اکراینی ) ۳۴ تا ۳۵ روز می باشد.

* تخم ها بجای قرار دادن در شانه ، سبد به صورت افقی قرار دهید حتما کمی فاصله بین تخم ها بدهید.

* چرخاندن تخم ها ، حداقل ۳ تا ۴ بار در روز ( دستگاه های جوجه کشی تولیدی پر طلایی در سیستم کنترل مکانیسم چرخش نرم

و دورانی را تعبیه کرده که به راحتی جوجه غاز هچ می شود)

* تنظیمات دما و رطوبت باید به درستی انجام گیرد و به خوبی سیستم کنترل و سنسورهای دما و رطوبت کالیبره شود.

ضعف مدیریت جوجه آوری غاز

ضعف مدیریت مهمترین مشکل جوجه کشی با دستگاه است.تا کنون در صورت ۹۰% باروری تخم ها حدود ۴۰% جوجه درآوری صورت می پذیرد. برای بهتر شدن این ضریب دقت در پارامترهای دما ، رطوبت، گردش هوا و چرخش به موقع و مناسب تخم ها بسیار ضروری است . ولی مهمترین این عوامل رطوبت در چهار روز پایانی در دستگاه هچر است و همچنین سرعت گردش هوا و دما در شرایط مطلوب نگه داشته شود. این نکات میتواند ضریب جوجه درآوری را حد قابل توجهی بهبود بخشد.

منبع : آریا نطفه

پست های مرتبط